P.e. s.r. IntCh. Ch. KlCh. ITTA Dog Arabat

Narozena / Born: 17.2.2006
Úmrtí / deadh: 20.12.2013
Chovná fena / Breeding female
CMKU/BOT/3101/06/11
Chovatel / Breeder: Alexandra Burláková - CZ www.dogarabat.com 
Majitel / Owner: Eva Rosová - CZ www.crazitta.webnode.cz
Zdraví / Health: plnochrupá, skus nůžkový / Complete set of teeth, scissors bite
 DKK: HD - 1/0
DNA - ano / yes
Selekce / Selection: KCHBO - Elite B - Pe
Selektována / Selektion - CFCBB - Francie: s.r. Sujet Recommandé
Povahový test / Character test - KCHBO: 61,5/61,5 cm PT 88/A/O2P, 2P
Mimořádné přednosti / Extraordinary advantages:
TYP +ELEGANCE + VÝRAZ / TYPE + ELEGANCE + EXPRESSION
Zkoušky / Tests: BH, ZZO, ZM, ZOP, ZPU1, CSAU, TAN
Tituly / Titles:
Světový vítěz / World Winner 2012
Interchampion C.I.E. + C.I.B.
Výborná / Excelent 1, Res.CACS - CFCBB Nationale D'Elevage 2013 Francie
Interchampion C.I.E. + C.I.B.
GrandChampion - CZ, SK, Champion - CZ, SK, UA, PHIL, TUR
Club Champion KCHBO, BIS KCHBO 2008, BIS pracovních tříd / working classes - KCHBO 2x Nejlepší fena / Best female KCHBO
Klubový vítěz / Club Winner - KCHPBO, NE CFCBB 2012 - Excelent 3, Kvalifikace Cruft's 2009
4x BOB, 7x CACIB, 2x res.CACIB, 1x Národní vítěz / National Winner, 25x CAC, 4x res.CAC, 11x ČKŠ KCHBO - CZ
1x res.CACS - FR
BIG 3, 2x BOB, 2x Nejlepší fena / Best female, 2x CAC - TR
2x BOB, 2x Nejlepší fena / Best female, 2x CAC - PHIL
1x BOB, 1x Nejlepší fena / Best Female, 2x CAC - UA
1x CACIB, 1x CACA - AT
1x CACIB, 1x CAC, 1x VDH-Cha - D
1x CACIB, 1x CWC - PL
1x res.CACIB, 6x CAC, 1x ČKŠ - SK
Výsledky klubové soutěže / Results of Club Competitions - TOP TEN KCHBO:
2014
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ CHOVATELSKÉ STANICE SEZÓNY 2014 / KENNEL MOST SUCCESSFUL SEASON 2014
TERVUEREN - soutěžilo 33 stanic - 3. místo CRAZITTA a 4. místo všech variet BO - pouze se 3 předvedenými jedinci / TERVUEREN - competed in 33 stations - 3rd place CRAZITTA and 4th place of all varieties BO  - only 3 individuals showcased
NEJLEPŠÍ CHOVNÉ FENY SEZÓNY 2014 / BEST FEMALE BREEDING SEASON 2014
TERVUEREN (soutěžilo 55 fen) - 1. místo - s.r. Int.Ch. ITTA Dog Arabat a 1. místo všech variet BO - pouze se 3 předvedenými jedinci / TERVUEREN (competed 55 females) - 1st place - s.r. Int.Ch. ITTA Dog Arabat - and on the 1st place of all varieties BO - only 3 individuals showcased !!!!!
2013
NEJLEPŠÍ CHOVNÉ FENY SEZÓNY / BEST FEMALE BREEDING SEASON - 2013
Tervueren ( soutěžilo / competed 46 fen / female )
5.místo / place - s.r. Int.Ch. Ch. ITTA Dog Arabat - 128,5 bodů / points - pouze s jedním předvedeným jedincem 
                                                                                                                       with only one individual is showcased 

2012
5. místo / place - kategorie feny / category female - TERVUEREN
2010
Vítězka kategorie feny / Winner category female - TERVUEREN
4. místo / place - Celkově feny všech variet / Overall females of all variants - BO
2009
Vítězka kategorie feny / Winner category female - TERVUEREN
2. místo / place - Celkově feny všech variet / Overall females of all variants - BO
2008
Absolutní vítězka pohlaví a variety / Absolute winner of sex and variety - TERVUEREN
3. místo / place - Celkově feny všech variet / Overall females of all variants - BO
2007
Absolutní vítězka mladých pohlaví a variety / Absolute winner Junior of sex and variety - TERVUEREN
2. místo / place - mladých všech variet / Junior all variants - BO